O Nas

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP Zespół Szkół w Pietrowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Pietrowicach. DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI Data publikacji strony internetowej: 2017-02-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-06. STATUS …

Historia szkoły

Budynek szkoły został wybudowany na potrzeby społeczności lokalnej w 1951 roku, a w 1955 roku dzieci rozpoczęły naukę w szkole siedmioklasowej. W wyniku reorganizacji systemu oświaty w 1973 roku utworzono Zbiorczą Szkołę Podstawową w skład, której weszły byłe Szkoły Podstawowe: w Braciszowie z filią w Ciermięcicach, Krasnem Polu z filią w Chomiąży i Opawicy. Obwód …

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna mgr Bogdan Kulik – Dyrektormgr Mariola Bedryj– Wicedyrektormgr Magda Fedorowicz – Wychowanie przedszkolne, język polskimgr Anna Korbecka – Wychowanie przedszkolne                                                                mgr Beata Fahrenholz-Gruca – Edukacja wczesnoszkolnamgr Bianka Mularz-Pawłowska– Edukacja wczesnoszkolnamgr Ewa Jano – Plastyka, Przyroda, Biologia.mgr Bogusława Kapij – Pedagog szkolnymgr Anna Sarota-Borszowska – Edukacja wczesnoszkolna,  Logopedamgr Alicja Morawa-Ratuś – Matematykamgr Ewa Kikina – Język angielskimgr Monika Boraczewska – Terapeuta, oligofrenopedagogmgr Monika Sak – Matematyka  ,Wychowanie fizycznemgr Marcelina Podgórska  – Język niemiecki, Język angielskimgr Barbara Starczewska – Język polskimgr Łukasz Dzieża – Informatyka, Historia, Wiedza …

Skip to content