O Nas

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP Zespół Szkół w Pietrowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Pietrowicach. DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI Data publikacji strony internetowej: 2017-02-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15. STATUS …

Skip to content