Powrót do O Nas

Historia szkoły

Budynek szkoły został wybudowany na potrzeby społeczności lokalnej w 1951 roku, a w 1955 roku dzieci rozpoczęły naukę w szkole siedmioklasowej. W wyniku reorganizacji systemu oświaty w 1973 roku utworzono Zbiorczą Szkołę Podstawową w skład, której weszły byłe Szkoły Podstawowe: w Braciszowie z filią w Ciermięcicach, Krasnem Polu z filią w Chomiąży i Opawicy. Obwód jej objął 12 miejscowości.

W latach 1977- 1978 wykonano boisko asfaltowe do piłki ręcznej i koszykowej oraz bieżnię na 60m. 23 września 2000 roku odbyło się uroczyste nadanie Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II z oddziałem przedszkolnym, któremu przewodniczył Ordynariusz Opolski arcybiskup Alfons Nosol. W tym dniu oddano do użytku nowo wybudowaną halę gimnastyczną. W 2001 roku w szkole utworzono pracownię ceramiczną z piecem do wypalania ceramiki. 1 grudnia 2004 roku utworzono drugą placówkę oświatową – Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz połączono Schronisko ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Zespół Szkół w Pietrowicach. W dniu 1 września 2011 roku tworzy się w Pietrowicach Publiczne Gimnazjum. W tym samym czasie w wyniku przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zopowych uczniowie z klas IV – VI z miejscowości Zubrzyce, Zopowy, Zopowy Osiedle zaczynają naukę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pietrowicach Kolejna reorganizacja szkoły nastąpiła w 2012 roku w wyniku całkowitej likwidacji Szkoły Podstawowej w Zopowych uczniowie klas I – III zaczynają naukę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pietrowicach. W tym czasie utworzono w Zopowych Przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pietrowicach. W 2012 roku wybudowano nowoczesne boisko wielofunkcyjne typu „Orlik”. W dniu 27 marca 2013 roku Rada Miejska w Głubczycach podejmuje Uchwałę w sprawie utworzenia filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ściborzycach Małych i Zopowych wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pietrowicach. Ponadto w tym samym dniu podejmuje drugą Uchwałę i nadaje imię Jana Pawła II Publicznego Gimnazjum. Od dnia 27 marca 2013 r. w Zespole Szkół w Pietrowicach funkcjonują dwie placówki oświatowe noszące imię Jana Pawła II.

Szkoła wypracowała swoją obrzędowość i tradycje dotyczące patrona – Jana Pawła II, które niejako wplecione są w jej codzienność. W każde pierwsze piątki miesiąca, odprawiane są Msze Święte – szkolne w intencji dzieci, rodziców i pracowników szkoły. Upamiętniając tak wybitną postać- Jana Pawła II w dniu 2 czerwca 2005 roku przed szkołą został zasadzony Dąb Papieski, który został przywieziony z Wadowic do Pietrowic przez delegację szkoły. Aktu tego wspólnie dokonali: o. Benedykt Flasiński- kustosz obrazu pana Jezusa Milatyńskiego, Burmistrz Głubczyc K.azimierz Jurkowski, proboszcz parafii Braciszów ks. Norbert Mikler, dyrektor szkoły w obecności grona pedagogicznego, rodziców i uczniów.

Od 2006 roku – 2 kwietnia, corocznie w rocznicę śmierci Jana Pawła II, szkoła organizuje z Głubczyc do Pietrowic Marsz Pamięci z Głubczyc a od 2009 roku w maju organizowany jest Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II – ,, Syćka Se Wom Zycom”, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Corocznie w październiku wspólnie ze Starostwem Powiatowych w Głubczycach organizowany jest Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka” oraz Powiatowy Konkurs „Wiedzy o Janie Pawle II”.

W murach naszej szkoły mieliśmy zaszczyt gościć, kilka razy przyjaciela z lat szkolnych Jana Pawła II – Pana Eugeniusza Mroza. 8 kwietnia 2010 roku Panią Wandę Półtawską . Ponadto gościliśmy 4 stycznia 2007 roku – ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza – Metropolitę Wrocławskiego, 16 września 2011 roku – ks. Biskupa Diecezji w Częstochowie- Antoniego Długosza (znanego z telewizyjnego programu katolickiego dla dzieci Ziarno), W dniu 29 września 2013 roku gościł ks. Biskupa Diecezji w Opolu – Paweł Stobrawa, a 19 kwietnia 2013 roku w Pietrowicach gościła pisarka pani Małgorzata Nawrocka.

Kolejno funkcję kierowniczą szkoły pełnili:
1955 r. – 1973 r. Czesława Łada – kierownik szkoły.
1973 r. – 1981 r. Adam Karaczyn – dyrektor,
1981 r. – 1992 r. Stanisława Siwek – dyrektor,
1992 r. – 2007 r. Ireneusz Węgrzyn – dyrektor,
1 września 2007 r. – 20 lutego 2008 r. Urszula Skrzekut (p.o. dyrektora)
21 lutego 2008 r. – 31 lipca 2008 r. Barbara Starczewska (p.o. dyrektora)
1 sierpnia 2008 r. do chwili obecnej Bogdan Kulik – dyrektor,

Skip to content