Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

mgr Bogdan Kulik – Dyrektor
mgr Mariola Bedryj– Wicedyrektor
mgr Anna Korbecka– Wychowanie przedszkolne
mgr Magda Fedorowicz– Wychowanie przedszkolne
mgr Beata Fahrenholz-Gruca – Edukacja wczesnoszkolna
mgr Bianka MularzPawłowska Edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Jano –Plastyka, Przyroda. Zajęcia ceramiczne, biologia
mgr Bogusława Kapij – Pedagog szkolny
mgr Anna Sarota-Borszowska – Edukacja wczesnoszkolna,  Logopeda
mgr Ewa Kikina – Język angielski
mgr Monika Boraczewska – Terapeuta, oligofrenopedagog
mgr Monika Sak – Matematyka  ,Wychowanie fizyczne
mgr Marcelina Podgórska  – Język niemiecki, Język angielski
mgr Barbara Starczewska – Język polski
mgr Łukasz Dzieża – Informatyka, Koordynator e-szkoły, Wiedza o społeczeństwie, Historia
mgr Beata Skalik – Chemnia
mgr Witold Walków – Muzyka
mgr Joanna Wołoszyn – Zajęcia techniczne, Plastyka, Grafika, Fotografia
mgr Barbara Wrotniewska – Geografia, Doradztwo zawodowe, Historia
mgr Anna Andrzejak – Fizyka
mgr Daniel Jano – Wychowanie sportowe, sekcja Taekwondo
mgr Anna Węgrzyn – Biblioteka, WDŻ, Religia
ks mgr Krzysztof Wójtowicz – Religia
mgr Anna Sieradzka – Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna                                                                         Katarzyna Bobkier – Kowalczykowska –  nauczyciel wspomagający

Wychowawcy klas
mgr Anna Korbecka – Wychowanie przedszkolne grupa starsza
mgr Magda Fedorowicz – Wychowanie przedszkolne grupa młodsza
mgr Bianka Mularz – Pawłowska– klasa I Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Beata Fahrenholz-Gruca – klasa II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Anna Sarota-Borszowska   – klasa III Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Ewa Jano – klasa IV Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Joanna Wołoszyn  – klasa V Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Barbara Starczewska– klasa VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Barbara Wrotniewska – klasa VII Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Ewa Kikina – klasa VIII Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Skip to content