Pasowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pietrowicach

Otrzęsiny uczniów I klasy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pietrowicach

XXXII Harcerski Rajd Jesienny „Granicznym Szlakiem”

XXXII Harcerski Rajd Jesienny „Granicznym Szlakiem”

ORGANIZATORZY RAJDU
1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Głubczycach
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach
3. Zespół Szkół w Pietrowicach
WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Urząd Miejski w Głubczycach
2. Starostwo Powiatowe w Głubczycach
3. 10 Opolska Brygada Logistyczna w Opolu
4. Śląsko – Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
5. Powiatowa Komenda Policji w Głubczycach
6. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Głubczycach
7. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głubczycach

W dniach 02-03.10.2015r. odbył się XXXII Harcerski Rajd JesiennyGranicznym Szlakiem”. W piątek patrole na trasie Głubczyce – Gołuszowice – Równe – Mokre – Mokre Kolonia – Pietrowice rozwiązywały zadania z zakresu wiedzy harcerskiej i zdobywały wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Punkty kontrolne obstawione były przez harcerzy z Drużyny Harcerskiej „TROPICIELE” oraz przez służby mundurowe: 10 Opolską Brygadę Logistyczną w Opolu, Śląsko – Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach i Ochotniczą Straż Pożarną. Po obiedzie, zakwaterowaniu zuchy i harcerze śpiewali piosenki i bawili się na terenie Zespołu Szkół w Pietrowicach. W sobotę wyruszono na drugą, krótszą już trasę z Pietrowic do Parku Bp. Antoniego Adamiuka, gdzie harcerze złożyli polne kwiaty. Odbyła się Msza Polowa, której przewodniczył Proboszcz Parafii Równe ks. Krzysztof Cieślak. Następnie wyruszono w drogę powrotną do Szkoły w Pietrowicach na obiad. Po chwili odpoczynku rozpoczął się apel podsumowujący cały rajd, na który przybyli zaproszeni goście.

Dzień chłopaka w Zespole Szkół w Pietrowicach

Konkursy: V POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „Św. Jan Paweł II w oczach dziecka” V POWIATOWY KONKURS WIEDZY o św. Janie Pawle II

Konkursy:

V POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „Św. Jan Paweł II w oczach dziecka”
V POWIATOWY KONKURS WIEDZY o św. Janie Pawle II

Poświęcenie tornistrów pierwszoklasistów

60- Lecie Szkoły

60 lat minęło… – Jubileusz Zespołu Szkół w Pietrowicach
60 lat istnienia Szkoły w Pietrowicach to piękny jubileusz. Droga prowadząca do naszego święta była różnorodna. Wyznaczały ją zmiany w strukturze organizacyjnej, kolejni dyrektorzy, zmieniający się nauczyciele i pracownicy szkoły. Te wszystkie lata pełne były wzruszeń, radości, a także chwil trudnych, które musieliśmy pokonywać. Siły i wiary do pokonywania przeszkód dostarczał nam patron, którym 15 lat temu został Jan Paweł II. W związku z tym podejmowaliśmy i podejmujemy różnorodne działania m.in. Marsz Pamięci, Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II ” Syćko Se Wom Zycom”, konkursy powiatowe, pielgrzymki. Św. Jan Paweł II „żyje” w naszej szkole i naszych sercach.

12 września 2015 roku był dla uczniów i pracowników szkoły dniem wyjątkowym. Wtedy obchodziliśmy nasz podwójny jubileusz. Wydarzenie to było tym bardziej wyjątkowe, że zaszczycił je swoją obecnością Metropolita Krakowski Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz, przyjaciel i towarzysz naszego największego Rodaka, naszego Patrona szkoły z który spędził w Krakowie a później w Watykanie prawie 40 lat. Wspólnie z nami przeżywali to wyjątkowe święto także biskup Diecezji Opolskiej Paweł Stobrawa, opolski wicekurator oświaty Rafał Rippel, starosta Józef Kozina, burmistrz Adam Krupa, księża z całego dekanatu na czele z księdzem dziekanem Ryszardem Polaszem oraz wielu innych gości zaprzyjaźnionych z pietrowicką szkołą.

Obchody jubileuszu zapoczątkowała uroczysta msza św. w intencji pracowników szkoły, uczniów i rodziców pod przewodnictwem księdza Kardynała w asyście ks. sekretarza Tomasza Szopa, księdza biskupa, księdza dziekana oraz księdza proboszcza Krzysztofa Wójtowicza oraz innych kapłanów. Metropolita Krakowski wygłosił do wszystkich zgromadzonych homilię. Jego słowa były wzruszające i pełne mądrości, którą się z nami podzielił. Uczniowie aktywie uczestniczyli we mszy św., prowadzili modlitwę wiernych, służyli przy ołtarzu, dziękowali Kardynałowi, że zechciał być z nami. Po zakończeniu mszy w uroczystym przemarszu udano się do szkoły.

W szkole pan dyrektor Bogdan Kulik przywitał wszystkich przybyłych na nasze święto. Zwrócił uwagę na działania, które podejmujemy jako placówka posiadająca tak niezwykłego patrona. Podkreślił, że taki patron to jednocześnie wyróżnienie i wielka odpowiedzialność. Tę część uroczystości uatrakcyjnił występ laureatów tegorocznego Wojewódzkiego Przeglądu Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II. Wiele ciepłych i życzliwych dla naszej szkoły słów skierowali także zaproszeni goście. Szczególnie ważnym i wyczekiwanym momentem było wystąpienie księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Wspominał on naszego Patrona i opowiadał o różnych sytuacjach, radosnych i trudnych, które razem przeżyli. Wystąpienie Kardynała zakończyło wspólne zdjęcie z najmłodszymi uczniami naszej szkoły.

Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w Pietrowicach byli bardzo szczęśliwi, że mogli przeżyć tak piękny jubileusz. Był on niezwykły i wyjątkowy. Przed nami kolejne lata ciężkiej pracy. Nie boimy się jednak nowych wyzwań, bowiem nad nami czuwa nasz święty Patron.

Izabela Rostowska

Noc Świętojańska

Noc Świętojańska

VII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI JANA PAWŁA II

VII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD
POEZJI I PIEŚNI JANA PAWŁA II

„SYĆKA SE WOM ZYCOM”

8 – 9 V 2015r.

Skip to content