2020-09-29 archive

Instrukcja usprawiedliwiania nieobecności w edzienniku

Publikujemy instrukcję usprawiedliwiania nieobecności uczniów bezpośrednio w edzienniku. Mogą jej dokonać rodzice/prawni opiekunowie. Dotyczy ona zarówno pojedynczych lekcji jak i całych dni oraz dłuższych okresów.

XV olimpiada informatyczna juniorów

Skip to content