Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej in. Jana Pawła II w Pietrowicach przez internet.

Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pietrowicach przez internet.
Druk zgłoszenia do pobrania na naszej stronie w zakładce „Rekrutacja” .
UWAGA!
Zgłoszenie dotyczy tylko dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Wypełnione druki zgłoszenia można wysłać na adres szkoły tj. sekretariat@zspietrowice.pl

Skip to content