Zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne…

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dniem 12 marca br. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne w szkołach w całym kraju. Od jutra wszystkie placówki wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pietrowicach będzie funkcjonowała w następujący sposób:

– 12 i 13 marca br. szkoła i przedszkola zapewnia tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice jeszcze nie zdążyli zorganizować indywidualnie opieki.
Przyprowadzone dzieci muszą być bezwzględnie zdrowe. Zawieszamy już od 12 marca wydawanie posiłków.

– Od 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nie ma zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i świetlicowych. Uczniowie pozostają w domu do 25 marca.
W najbliższych dniach opracowane zostaną przez nauczycieli działania umożliwiające uczniom naukę w domu.

Skip to content