TURNIEJ ODWOŁANY

Szanowni Państwo. Mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.
TURNIEJ ODWOŁANY

Skip to content