Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzono uroczyście w naszej szkole 2 marca. Wzruszającym apelem uczniowie uczcili pamięć Żołnierzy Niezłomnych. Z przejęciem recytowali wybrane na tę okazję utwory oraz przybliżyli sylwetki bohaterów powojennej konspiracji m.in. ,, Inki”- Danuty Siedzikówny, rotmistrza Witolda Pileckiego ps. ,, Witold”, sierżanta Józefa Franczaka ps. ,, Lalek ”oraz wielu innych Niezłomnych, którzy tworzyli polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Uroczyste obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pozwoliły docenić i upamiętnić odwagę i poświęcenie naszych przodków. Wierzymy, że kolejne pokolenia rodaków będą brały przykład z naszych bohaterów i będą potrafiły ,, … zachować się jak trzeba”.

Skip to content