Przedstawiciele służb ratowniczych

28 stycznia nasze przedszkole odwiedzili przedstawiciele służb ratowniczych: Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego, a także uczennice głubczyckiego liceum ogólnokształcącego w ramach realizowanego projektu „Mały ratownik”. Spotkanie miało charakter nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny. Celem programu było przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia, nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych, a także przygotowanie dzieci do wykonywania prostych czynności ratowniczych. Dzieci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach. Nie odczuwają one, w przeciwieństwie do osób dorosłych, lęku przed popełnieniem błędu. Dlatego też warto od najmłodszych lat uczyć je prostego schematu ratowania życia. Ze spotkania wyniosły tylko jedno: jedyny błąd, który możemy popełnić, to… nie zrobić nic!

Skip to content