INFORMACJA

Od 1 stycznia 2020 zostaje wprowadzony nowy system opłat za obiady szkolne.
Należność proszę wpłacać na rachunek Zespołu Szkół w Pietrowicach:

Santander Bank 08 1090 2154 0000 0001 4393 5115

W tytule przelewu wpisujemy: opłata za posiłki za m-c …
oraz imię i nazwisko dziecka.

Termin dokonywania wpłat nie ulega zmianie – do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności zostaną naliczone odsetki za zwłokę.
Należność za czas choroby dziecka będą odliczane w kolejnym miesiącu po uprzednim zgłoszeniu przez rodzica. 

Skip to content