OBCHODY DNIA PATRONA

OBCHODY DNIA PATRONA

Tegoroczne obchody Dnia Patrona naszej szkoły – Zespołu Szkół Jana Pawła II w Pietrowicach odbyły się dnia 22 października 2019 r. . Społeczność szkolna w tym dniu uczestniczyła w uroczystej mszy świętej, w której uczestniczyli zaproszeni goście, laureaci konkursów z opiekunami, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszego zespołu szkół. . Następnie na sali gimnastycznej zaprezentowaliśmy inscenizację poświęconą Janowi Pawłowi II. Laureatom Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, konkursu plastycznego „Jan Paweł II – oczami dziecka” wręczyliśmy nagrody i dyplomy.
Program artystyczny przedstawili uczniowie szkoły pod przewodnictwem Pani Izabeli Rozstowskiej. W programie nie brakowało wzruszających pieśni, wierszy Jana Pawła II i faktów z historii wyrażonych przy pomocy prezentacji multimedialnej . W ten sposób społeczność uczniowska oddała szacunek i uczciła pamięć swojego patrona.
Biorąc udział w tych ważnych uroczystościach daliśmy wyraz uznania dla tak wielkiego Polaka jakim jest Jan Paweł II i jego wartości, które są częścią naszego życia, a tym samym ideą przewodnią corocznych obchodów w naszej szkole.

Skip to content