„Szkoła Przyjazna Turystyce”

23 września 2019 r. odbyło się podsumowanie roku turystyki szkolnej województwa opolskiego, który miał na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki poprzez różne formy aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.
Zakończeniem programu było uzyskanie przez placówki oświatowe Certyfikatu.
„Szkoła Przyjazna Turystyce”, który został przyznany czterem szkołom w województwie opolskim w tym Zespołowi Szkół w Pietrowicach Uroczystego wręczenia dokonał Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek.

Dokument ten potwierdza szczególne działania szkoły na rzecz turystyki uczniów na terenie województwa opolskiego. Certyfikat potwierdza również wysoki stopień jakości i innowacyjności podejmowanych przez szkołę inicjatyw w zakresie aktywność na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i różnych form turystyki.

Skip to content