Spotkanie Wigilijne

Jak co roku, zgodnie z podtrzymywaną od lat tradycją, 20 grudnia 2018 roku w Przedszkolu w Zopowych odbyło się Spotkanie Wigilijne. W pierwszej części spotkania, wszystkie dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych podczas których każdy stworzył własną, niepowtarzalną ozdobę choinkową – śnieżkę. Następnie nadeszła pora wspólnego łamania się opłatkiem. To niezwykle wzruszający moment, który zapada przedszkolakom w pamięci na długie lata. I wreszcie czas wspólnego posiłku, na który składały się tradycyjne wigilijne potrawy. Na stole nakrytym białym obrusem nie zabrakło także słodkości. Przedszkole nadaje wielką rangę kultywowaniu tradycyjnych obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Jest to nie tylko wystawianie jasełek, kolędowanie ale także ubieranie grupowych choinek, wykonywanie stroików, ozdabianie przedszkola symbolami świątecznymi. Wigilia, w której tak aktywnie uczestniczą nawet najmłodsze dzieci jest ukoronowaniem wszystkich tych działań.

Skip to content