Szkoła Przyjazna Turystyce

„Szkoła Przyjazna Turystyce”
11 września 2018 r. na Górze św. Anny odbyło się podsumowanie roku turystyki szkolnej województwa opolskiego, który miał na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki poprzez różne formy aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży, aktywne spędzenie czasu wolnego oraz poznawanie regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii. Zakończeniem programu było uzyskanie przez placówki oświatowe Certyfikatu.
Certyfikat „Szkoła Przyjazna Turystyce” został przyznany trzem szkołom w województwie opolskim, w tym Zespołowi Szkół w Pietrowicach Uroczystego wręczenia dokonał Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek.
Dokument ten potwierdza szczególne działania szkoły na rzecz turystyki uczniów na terenie województwa opolskiego. Certyfikat potwierdza również wysoki stopień jakości i innowacyjności podejmowanych przez szkołę inicjatyw w zakresie aktywność na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i różnych form turystyki.
Zespół Szkół w Pietrowicach reprezentowała dyrekcja Mariola Bedryj oraz Bogdan Kulik

Skip to content