Spędzamy czas razem – projekt dla dzieci i młodzieży z Krnova i Pietrowic

W sobotę 17 marca 2018 roku w Zespole Szkół w Pietrowicach ramach projektu polsko – czeskiego „Spędzamy czas razem – projekt dla dzieci i młodzieży z Krnova i Pietrowic” odbyło się wspólne spotkanie dzieci z pietrowickiej szkoły, dzieci z partnerskiej jednostki SDH Kostelec z Krnova pod przewodnictwem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Pietrowic na czele z Komendantem Panem Witoldem Przysuchą. Wspólne zajęcia miały na celu zapoznanie się z sprzętem gaśniczym oraz pokonanie sztafety strażackiej specjalnie przygotowanej dla dzieci. Zajęcia były koordynowane przez Miejsko – Gminnego Komendanta Straży Pożarnej Pana Mateusza Szymuś.

Skip to content