Dzień Patrona  w Zespole Szkół w Pietrowicach

Wyjątkowo podniosła atmosfera towarzyszyła tegorocznym obchodom Dnia Patrona Szkoły św. Jana Pawła II, które odbyły się w piątek, 20 października 2017 r. w Zespole Szkół w Pietrowicach. Społeczność szkolna zgromadziła się, aby oddać hołd, wdzięczności  Patronowi Szkoły za wielką osobowość i za to, że na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Swoją obecnością zaszczycili nas ksiądz dziekan Ryszard Polasz, Proboszcz parafii Równe ks. Krzysztof Cieślak, Proboszcz parafii Braciszów ks. Krzysztof Wójtowicz, a także burmistrz Głubczyc Adam Krupa wraz z przedstawicielami Rady Miejskie w Głubczycach, Dyrektor PODN w Głubczycach Iwona Kusznier, Prezesem ZNP Panią Grażyną Raczek, Przewodniczącym NSZZ Solidarność Panem Piotrem Pakoszem oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Katarzyną Legrand .

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w pietrowickim kościele, którą odprawili księża: zwracając się do całej szkolnej społeczności skierowali piękne  słowa  m.in. na temat autorytetu Jana Pawła II i Jego nauk, z których powinniśmy  korzystać w życiu codziennym.

Następnie wszyscy udali się do szkoły na uroczystą akademię. Najpierw pan dyrektor- Bogdan Kulik przywitał wszystkich zebranych, a następnie samorząd uczniowski przypomniał najważniejsze chwile z życia Świętego Jana Pawła II.

W trakcie uroczystości podsumowany został VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II i VII Powiatowy Konkurs Plastyczny- Jan Paweł II w oczach dziecka, pod patronatem Starosty Głubczyckiego Pana Józefa Kozinę.

Na zakończenie ciepłe słowa skierowali do uczniów i wszystkich pracowników szkoły burmistrz Głubczyc Pan Adam Krupa oraz ks. dziekan Ryszard Polasz odwołując się do wartości i postawy  Naszego Patrona.

            Dzień Patrona jest dla naszej szkoły dniem tak wyjątkowym,  jak wyjątkowym był Jan Paweł II. Kolejny raz przekonaliśmy się, że emocje związane z Jego osobą powodują wzruszenie i skłaniają do refleksji. Jego idee i myśli są wiecznie żywe w naszych sercach i  codziennych działaniach.

M.Podgórska

 

Skip to content