Wiarygodna Szkoła

Program Wiarygodna Szkoła powstał z inicjatywy ekspertów, którzy współpracują z Ministerstwem Edukacji Narodowej w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły. W tym roku szkolnym Certyfikat Wiarygodności otrzymał Zespół Szkół w Pietrowicach w szczególności za wysoki poziomowi nauczania potwierdzone bardzo dobrymi wynikami, za właściwą infrastrukturę i gwarancję bezpieczeństwa swoim uczniom. Tym samym zostaje potwierdzone, że szkoła jest zarządzana skutecznie i na wysokim poziomie.

Skip to content