„Równać Szanse 2015”

Osoby z terenu powiatu głubczyckiego, które chcą uczestniczyć w projekcie „Równać Szanse 2015” powinny wypełnić ankietę przedprojektową, wybierając tym samym interesujące dla siebie tematy warsztatów. Jedyny warunek uczestnictwa jest taki, by mieszkać na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców i być w wieku gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym. „Fundacja Inwestujemy w Przyszłość przygotowuje projekt dla osób w wieku 13-19 lat.
Celem projektu będzie wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.”

Lucyna Głogiewicz
Fundacja Inwestujemy w Przyszłość

Zgłoś pierwszeństwo udziału oraz nadaj mu ostateczny kształt:

Skip to content