XXXII Harcerski Rajd Jesienny „Granicznym Szlakiem”

XXXII Harcerski Rajd Jesienny „Granicznym Szlakiem”

ORGANIZATORZY RAJDU
1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Głubczycach
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach
3. Zespół Szkół w Pietrowicach
WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Urząd Miejski w Głubczycach
2. Starostwo Powiatowe w Głubczycach
3. 10 Opolska Brygada Logistyczna w Opolu
4. Śląsko – Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
5. Powiatowa Komenda Policji w Głubczycach
6. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Głubczycach
7. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głubczycach

W dniach 02-03.10.2015r. odbył się XXXII Harcerski Rajd JesiennyGranicznym Szlakiem”. W piątek patrole na trasie Głubczyce – Gołuszowice – Równe – Mokre – Mokre Kolonia – Pietrowice rozwiązywały zadania z zakresu wiedzy harcerskiej i zdobywały wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Punkty kontrolne obstawione były przez harcerzy z Drużyny Harcerskiej „TROPICIELE” oraz przez służby mundurowe: 10 Opolską Brygadę Logistyczną w Opolu, Śląsko – Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach i Ochotniczą Straż Pożarną. Po obiedzie, zakwaterowaniu zuchy i harcerze śpiewali piosenki i bawili się na terenie Zespołu Szkół w Pietrowicach. W sobotę wyruszono na drugą, krótszą już trasę z Pietrowic do Parku Bp. Antoniego Adamiuka, gdzie harcerze złożyli polne kwiaty. Odbyła się Msza Polowa, której przewodniczył Proboszcz Parafii Równe ks. Krzysztof Cieślak. Następnie wyruszono w drogę powrotną do Szkoły w Pietrowicach na obiad. Po chwili odpoczynku rozpoczął się apel podsumowujący cały rajd, na który przybyli zaproszeni goście.

Skip to content