60- Lecie Szkoły

60 lat minęło… – Jubileusz Zespołu Szkół w Pietrowicach
60 lat istnienia Szkoły w Pietrowicach to piękny jubileusz. Droga prowadząca do naszego święta była różnorodna. Wyznaczały ją zmiany w strukturze organizacyjnej, kolejni dyrektorzy, zmieniający się nauczyciele i pracownicy szkoły. Te wszystkie lata pełne były wzruszeń, radości, a także chwil trudnych, które musieliśmy pokonywać. Siły i wiary do pokonywania przeszkód dostarczał nam patron, którym 15 lat temu został Jan Paweł II. W związku z tym podejmowaliśmy i podejmujemy różnorodne działania m.in. Marsz Pamięci, Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II ” Syćko Se Wom Zycom”, konkursy powiatowe, pielgrzymki. Św. Jan Paweł II „żyje” w naszej szkole i naszych sercach.

12 września 2015 roku był dla uczniów i pracowników szkoły dniem wyjątkowym. Wtedy obchodziliśmy nasz podwójny jubileusz. Wydarzenie to było tym bardziej wyjątkowe, że zaszczycił je swoją obecnością Metropolita Krakowski Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz, przyjaciel i towarzysz naszego największego Rodaka, naszego Patrona szkoły z który spędził w Krakowie a później w Watykanie prawie 40 lat. Wspólnie z nami przeżywali to wyjątkowe święto także biskup Diecezji Opolskiej Paweł Stobrawa, opolski wicekurator oświaty Rafał Rippel, starosta Józef Kozina, burmistrz Adam Krupa, księża z całego dekanatu na czele z księdzem dziekanem Ryszardem Polaszem oraz wielu innych gości zaprzyjaźnionych z pietrowicką szkołą.

Obchody jubileuszu zapoczątkowała uroczysta msza św. w intencji pracowników szkoły, uczniów i rodziców pod przewodnictwem księdza Kardynała w asyście ks. sekretarza Tomasza Szopa, księdza biskupa, księdza dziekana oraz księdza proboszcza Krzysztofa Wójtowicza oraz innych kapłanów. Metropolita Krakowski wygłosił do wszystkich zgromadzonych homilię. Jego słowa były wzruszające i pełne mądrości, którą się z nami podzielił. Uczniowie aktywie uczestniczyli we mszy św., prowadzili modlitwę wiernych, służyli przy ołtarzu, dziękowali Kardynałowi, że zechciał być z nami. Po zakończeniu mszy w uroczystym przemarszu udano się do szkoły.

W szkole pan dyrektor Bogdan Kulik przywitał wszystkich przybyłych na nasze święto. Zwrócił uwagę na działania, które podejmujemy jako placówka posiadająca tak niezwykłego patrona. Podkreślił, że taki patron to jednocześnie wyróżnienie i wielka odpowiedzialność. Tę część uroczystości uatrakcyjnił występ laureatów tegorocznego Wojewódzkiego Przeglądu Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II. Wiele ciepłych i życzliwych dla naszej szkoły słów skierowali także zaproszeni goście. Szczególnie ważnym i wyczekiwanym momentem było wystąpienie księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Wspominał on naszego Patrona i opowiadał o różnych sytuacjach, radosnych i trudnych, które razem przeżyli. Wystąpienie Kardynała zakończyło wspólne zdjęcie z najmłodszymi uczniami naszej szkoły.

Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w Pietrowicach byli bardzo szczęśliwi, że mogli przeżyć tak piękny jubileusz. Był on niezwykły i wyjątkowy. Przed nami kolejne lata ciężkiej pracy. Nie boimy się jednak nowych wyzwań, bowiem nad nami czuwa nasz święty Patron.

Izabela Rostowska

Skip to content