Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

mgr Bogdan Kulik – Dyrektor
mgr Mariola Bedryj– Wicedyrektor
mgr Bogusława Gawłowska – Wychowanie przedszkolne Zopowy
mgr Anna Korbecka– Wychowanie przedszkolne Zopowy
mgr Natalia Szostak– Wychowanie przedszkolne Pietrowice
mgr Magda Fedorowicz– Wychowanie przedszkolne Pietrowice
mgr Beata Fahrenholz-Gruca – Edukacja wczesnoszkolna
mgr Bianka Mularz– Edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Jano – Plastyka, Zajęcia artystyczne, Przyroda. Zajęcia ceramiczne
mgr Bogusława Kapij – Pedagog szkolny
mgr Anna Sarota-Borszowska – Edukacja wczesnoszkolna,  Logopeda
mgr Alicja Morawa-Ratuś – Matematyka
mgr Ewa Kikina – Język angielski
mgr Monika Boraczewska – Terapeuta, oligofrenopedagog
mgr Izabela Rostowska  – Język polski
mgr Monika Sak – Matematyka  ,Wychowanie fizyczne
mgr Krystyna Zapotoczna  – Świetlica
mgr Marcelina Podgórska  – Język niemiecki, Język angielski
mgr Barbara Starczewska – Język polski
mgr Łukasz Dzieża – Informatyka, Koordynator e-szkoły, Wiedza o społeczeństwie, Historia
mgr Beata Skalik – Chemnia
mgr Witold Walków – Muzyka
mgr Joanna Wołoszyn – Zajęcia techniczne, Plastyka, Grafika, Fotografia
mgr Barbara Wrotniewska – Geografia, Doradztwo zawodowe
mgr Anna Andrzejak – Fizyka
mgr Andrzej Skalik – Biologia
mgr Daniel Jano – Wychowanie sportowe, sekcja Taekwondo
mgr Anna Węgrzyn – Biblioteka, WDŻ, Religia
ks mgr Krzysztof Wójtowicz – Religia
mgr Anna Sieradzka – Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna
mgr Angelika Skrzyp – Psycholog
mgr  Marta Mach – Psycholog

Wychowawcy klas
mgr Bogusława Gawłowska – Wychowanie przedszkolne grupa starsza w Zopowych
mgr Anna Korbecka – Wychowanie przedszkolne grupa młodsza w Zopowych
mgr Magda Szostak – Wychowanie przedszkolne w Pietrowicach
mgr Anna Sarota-Borszowska – klasa I Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Bianka Mularz – Pawłowska – klasa II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Beata Fahrenholz-Gruca  – klasa III Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Barbara Starczewska– klasa IV Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Alicja Morawa-Ratuś – klasa V Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Ewa Kikina – klasa VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Ewa Jano – klasa VII Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Joanna Wołoszyn  – klasa VIII Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
mgr Barbara Wrotniewska – klasa III Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II