Wrz 04

60- Lecie Szkoły

60 lat minęło… – Jubileusz Zespołu Szkół w Pietrowicach
60 lat istnienia Szkoły w Pietrowicach to piękny jubileusz. Droga prowadząca do naszego święta była różnorodna. Wyznaczały ją zmiany w strukturze organizacyjnej, kolejni dyrektorzy, zmieniający się nauczyciele i pracownicy szkoły. Te wszystkie lata pełne były wzruszeń, radości, a także chwil trudnych, które musieliśmy pokonywać. Siły i wiary do pokonywania przeszkód dostarczał nam patron, którym 15 lat temu został Jan Paweł II. W związku z tym podejmowaliśmy i podejmujemy różnorodne działania m.in. Marsz Pamięci, Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II ” Syćko Se Wom Zycom”, konkursy powiatowe, pielgrzymki. Św. Jan Paweł II „żyje” w naszej szkole i naszych sercach.

12 września 2015 roku był dla uczniów i pracowników szkoły dniem wyjątkowym. Wtedy obchodziliśmy nasz podwójny jubileusz. Wydarzenie to było tym bardziej wyjątkowe, że zaszczycił je swoją obecnością Metropolita Krakowski Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz, przyjaciel i towarzysz naszego największego Rodaka, naszego Patrona szkoły z który spędził w Krakowie a później w Watykanie prawie 40 lat. Wspólnie z nami przeżywali to wyjątkowe święto także biskup Diecezji Opolskiej Paweł Stobrawa, opolski wicekurator oświaty Rafał Rippel, starosta Józef Kozina, burmistrz Adam Krupa, księża z całego dekanatu na czele z księdzem dziekanem Ryszardem Polaszem oraz wielu innych gości zaprzyjaźnionych z pietrowicką szkołą.

Obchody jubileuszu zapoczątkowała uroczysta msza św. w intencji pracowników szkoły, uczniów i rodziców pod przewodnictwem księdza Kardynała w asyście ks. sekretarza Tomasza Szopa, księdza biskupa, księdza dziekana oraz księdza proboszcza Krzysztofa Wójtowicza oraz innych kapłanów. Metropolita Krakowski wygłosił do wszystkich zgromadzonych homilię. Jego słowa były wzruszające i pełne mądrości, którą się z nami podzielił. Uczniowie aktywie uczestniczyli we mszy św., prowadzili modlitwę wiernych, służyli przy ołtarzu, dziękowali Kardynałowi, że zechciał być z nami. Po zakończeniu mszy w uroczystym przemarszu udano się do szkoły.

W szkole pan dyrektor Bogdan Kulik przywitał wszystkich przybyłych na nasze święto. Zwrócił uwagę na działania, które podejmujemy jako placówka posiadająca tak niezwykłego patrona. Podkreślił, że taki patron to jednocześnie wyróżnienie i wielka odpowiedzialność. Tę część uroczystości uatrakcyjnił występ laureatów tegorocznego Wojewódzkiego Przeglądu Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II. Wiele ciepłych i życzliwych dla naszej szkoły słów skierowali także zaproszeni goście. Szczególnie ważnym i wyczekiwanym momentem było wystąpienie księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Wspominał on naszego Patrona i opowiadał o różnych sytuacjach, radosnych i trudnych, które razem przeżyli. Wystąpienie Kardynała zakończyło wspólne zdjęcie z najmłodszymi uczniami naszej szkoły.

Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w Pietrowicach byli bardzo szczęśliwi, że mogli przeżyć tak piękny jubileusz. Był on niezwykły i wyjątkowy. Przed nami kolejne lata ciężkiej pracy. Nie boimy się jednak nowych wyzwań, bowiem nad nami czuwa nasz święty Patron.

Izabela Rostowska

Cze 26

Noc Świętojańska

Cze 16

Noc Świętojańska

Maj 08

VII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI JANA PAWŁA II

VII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD
POEZJI I PIEŚNI JANA PAWŁA II

„SYĆKA SE WOM ZYCOM”

8 – 9 V 2015r.

Kwi 02

X Marsz Pamięci

Parafia Braciszów i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach Głubczyckich przy współpracyz parafiami w Gołuszowicach i Równym, serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziałuw „X Marszu Pamięci”, który odbędzie się w Wielki czwartek 2 kwietnia 2015 roku, w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.
                  Tegoroczna piesza pielgrzymka odbywa się pod hasłem „Czuwajcie i módlcie się!” Trasa pielgrzymki o długości 13 km, rozpoczyna się w Głubczycach i wiedzie przez miejscowości: Gołuszowice, Równe, Dobieszów, Mokre Wieś. Zakończenie pielgrzymki nastąpi w kościele Nabożeństwemz ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II. Współorganizatorami X Marszu Pamięci jest Gmina Głubczyce oraz Powiat Głubczycki. Szczegóły w załączniku – marsz.