Maj 09

„Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”

Więcej w Galeria lub w Odkrywcy …

Maj 07

POMIĘDZY REPORTAŻEM A PASJĄ

26 kwietnia uczniowie zajęć fotograficznych z naszej szkoły wzięli udział w wernisażu wystawy fotograficznej POMIĘDZY REPORTAŻEM A PASJĄ Głubczyce lata 50/60 XXw. ADAMA ŚMIETAŃSKIEGO. Uczestniczyli również w prelekcji dr. Bogny Szafraniec o życiu i twórczości fotografa Śmietańskiego. Twórczość i fotografie Adama Śmietańskiego wywołały spore zainteresowanie pokazując Głubczyce, które nie znamy.

Kwi 30

Dzień Otwarty dla Rodziców i Dzieci

W naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla Rodziców i Dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie I. Chcieliśmy pokazać dzieciom pięcio i sześcioletnim, jak placówka wygląda od wewnątrz, co w niej jest ciekawego i w jaki sposób można zagospodarować tu swój czas. Stąd zaangażowani w organizację dnia otwartego w szkole nauczyciele oraz uczniowie kilku klas swoim gościom mieli do zaproponowania wiele ciekawych zajęć.

Kwi 20

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych…

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzą
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkół w Pietrowicach

Kwi 05

„Witaminki, witaminki, dla chłopczyka i dziewczynki…..”

„Witaminki, witaminki, dla chłopczyka i dziewczynki…..”. Uczniowie klasy 1 robili, pyszne i zdrowe soki owocowo-warzywne.

Kwi 05

Bezpieczeństwo podczas pracy i zabawy w środowisku wiejskim

W naszej szkole odbyła się pogadanka nt. zagrożeń, bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w środowisku wiejskim w otoczeniu maszyn i urządzeń rolniczych oraz zwierząt gospodarczych. Bardzo dziękujemy pani Barbarze Ziółko za ciekawy wykład.

Kwi 04

Szanowni Rodzice!

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach informuje, że nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są w sporze zbiorowym dot. żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych, co oznacza przystąpienie do akcji strajkowej od 8 kwietnia 2019 r. W związku z tym dyrektor nie jest w stanie zapewnić ciągłości zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie sytuacji i zapewnienie opieki dzieciom od 8 kwietnia 2019 r.
Dodatkowo informuję, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.
W sporadycznych sytuacjach Dyrekcja Zespołu Szkół w Pietrowicach zapewni opiekę nad dziećmi, które nie mogą pozostać w domu.
Dyrektor
Bogdan Kulik

Mar 31

Śniadanie daje moc !!!

Śniadanie daje moc !!!

Mar 25

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny – 21 marca

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny – 21 marca – był bardzo kolorowy i wesoły w naszym przedszkolu. Dzieci tego dnia uczestniczyły w tematycznych zabawach, poznały zwyczaje obchodzone pierwszego dnia wiosny, tworzyły piękną pracę plastyczną oraz przygotowały wraz z wychowawczyniami „Marzannę” – symbol zimy. Wesołym, barwnym korowodem przeszliśmy przez Zopowy, by powitać WIOSNĘ. Aby tradycji stało się zadość przedszkolaki pożegnały zimę i wraz z „Marzanną” śpiewem powitały wiosnę. Żyjąc ekologicznie piękna „Marzanna” wraz z wiosną i dziećmi wróciła do przedszkola. Tego dnia odbyły się także zawody sportowe, w zmaganiach uczestniczyły dzieci z obu grup tworząc drużynę wiosny i zimy. Dzieci walczyły z przejęciem…. Ten dzień był bardzo udany, na wielu twarzach gościł ciągły uśmiech i widać było ogromną radość.

Mar 25

Dzień Wody

„Dziś w przedszkolu mamy modę, dzieci oszczędzają wodę. Wszyscy zawsze pamiętają, krany mocno zakręcają, aby woda nie kapała, i do zlewu uciekała”. 22 marca w Przedszkolu w Zopowych obchodziliśmy Dzień Wody. Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej oraz uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w zabawach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, burza mózgów) muzycznych oraz badawczych. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń. Jaka jest woda? Czy coś w tej wodzie jest? Co pływa w wodzie, a co tonie? Wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne dźwięki (woda kapiąca z kranu, gotująca się w czajniku, napuszczana do wanny, płynąca w strumyku, deszcz). Najwięcej frajdy sprawiły im doświadczenia oraz ćwiczenia oddechowe: Burza w szklance wody, gdzie trzeba było wprawić wodę w ruch za pomocą słomek poprzez puszczanie bąbelków, przechodząca woda. Zadania przeplatane były muzyką a w szczególności piosenką „Mamo , tato wolę wodę” i zabawami rytmicznymi. Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!