Lis 06

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Taekwondo.

W dniach 6-7.11.2015 r. w Pietrowicach odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Taekwondo. W zawodach brały udział kluby województwa opolskiego i śląskiego. Organizatorami imprezy sportowej były: Klub Sportowy Taekwondo w Głubczycach wraz Zespołem Szkół w Pietrowicach i Opolską Federacją Sportu. Turniej otworzył gospodarz obiektu sportowego Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach Pan Bogdan Kulik. Wręczenia nagród dokonała Pani Wicedyrektor Mariola Bedryj. Głubczycki Klub i Zespół Szkół w Pietrowicach reprezentowała 48 osobowa ekipa sportowa. Wyniki naszych zawodników w układy: dziewczęta 2008r.: Natalia Dudzik I m, Aleksandra Mróz II m, Patrycja Pabian III m, Karolina Marciniszyn III m, chłopcy 2008 r.: Tomasz Witek I m , Filip Owsiak II m , Miłosz Gawłowski III m i Jakub Albert III m , dziewczęta 2007 -2004 r. Aleksandra Dudzik I m , Nikola Brewus II m, Anna Żłobicka III m i Julia Makowska III m, chłopcy 2005 r. Wojciech Jano I m, Marek Słabicki II m, Karol Baran III i Piotr Urbańczyk III m, Chłopcy 2004 r. Dominik Mazurkiewicz II m, Daniel Broszczak III m, Kacper Zając III m, dziewczyny 2003 r.: Martyna Bernaś I m, Maria Grzegorzewicz II m, Amelia Cybulska III m, Chłopcy 2003 r.: Robert Cichocki I m, Kacper Zakrzyk III m i Patryk Marek III m, Dziewczyny 2002 r.: Natalia Wochnik I m układy, Kamila Bednarczuk II m i Magda Sabat III m. Techniki Specjalne: dziewczęta: Sandra Knosala I m, Magda Wabnic II m, chłopcy: Radosław Gużda III m. Zawody sędziowali: Daniel Jano sędzia główny i sędziowie planszowi: Daria Baran, Kinga Sztucka, Oliwia Fulneczek, Barbara Mróz, Martyna Marciniszyn i Paulina Węgrzyn. Łącznie nasi zawodnicy zdobyli 31 medali: 8 złotych, 8 srebrnych i 15 brązowych. Daniel Jano

Lis 05

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

5 listopada 2015 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek . Zobaczcie w Galerii jak uczniowie Zespołu Szkół w Pietrowicach obchodzili ten dzień. Było dużo zabawy i uśmiechu. Dziękujemy samorządowi uczniowskiemu za zorganizowanie tak fajnego i innego dnia.

Paź 27

Pasowanie Przedszkolaków w Zopowych

Paź 22

Dzień Patrona

22 października obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II z tej okazji w Zespole Szkół w Pietrowicach odbył się Dzień Patrona. Całą uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą z ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Wójtowicz proboszcza parafii Braciszów w koncelebrze z ks. Krzysztofem Cieślak proboszczem parafii Równe oraz z ks. Jarosławem Dobrowskim proboszczem parafii Branice. Następnie wszyscy udali się do szkoły na program artystyczny przygotowany przez Samorząd Uczniowski pod okiem Pani Annny Saroty -Borszowkiej i Pani Joanny Wołoszyn.
Kolejnym punktem było podsumowanie V Powiatowy konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II oraz V Powiatowy konkurs plastyczny „Św. Jan Paweł II w oczach dziecka” pod patronatem Starosty Powiatu Głubczyckiego Pana Józefa Koziny.
Nagrody wręczyła współorganizatorka dyrektor PODN w Głubczycach Iwona Kusznier Na zakończenie wszystkie dzieci z przedszkola oraz klas młodszych wraz z osobami przygotowującymi program artystyczny zaśpiewały i zatańczyły dla Świętego Jana Pawła II. To była wyjątkowa uroczystość w naszej szkole dla każdego z nas.

Paź 19

„Równać Szanse 2015”

Osoby z terenu powiatu głubczyckiego, które chcą uczestniczyć w projekcie „Równać Szanse 2015” powinny wypełnić ankietę przedprojektową, wybierając tym samym interesujące dla siebie tematy warsztatów. Jedyny warunek uczestnictwa jest taki, by mieszkać na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców i być w wieku gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym. „Fundacja Inwestujemy w Przyszłość przygotowuje projekt dla osób w wieku 13-19 lat.
Celem projektu będzie wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.”

Lucyna Głogiewicz
Fundacja Inwestujemy w Przyszłość

Zgłoś pierwszeństwo udziału oraz nadaj mu ostateczny kształt:

Paź 15

„Mam talent”

„Mam talent” I miejsce zajął zespół piłkarski, który zaprezentował nam rozmaite sztuczki z piłką, II miejsce otrzymała Anna Żłobicka, prezentująca swoje zdolności plastyczne lepiąc śliczne figurki z plasteliny, a III miejsce zespół prezentujący Zumbe

Paź 08

Pielgrzymka Rodzin Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

Paź 06

Pasowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pietrowicach

Paź 05

Otrzęsiny uczniów I klasy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pietrowicach

Paź 03

XXXII Harcerski Rajd Jesienny „Granicznym Szlakiem”

XXXII Harcerski Rajd Jesienny „Granicznym Szlakiem”

ORGANIZATORZY RAJDU
1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Głubczycach
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach
3. Zespół Szkół w Pietrowicach
WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Urząd Miejski w Głubczycach
2. Starostwo Powiatowe w Głubczycach
3. 10 Opolska Brygada Logistyczna w Opolu
4. Śląsko – Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
5. Powiatowa Komenda Policji w Głubczycach
6. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Głubczycach
7. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głubczycach

W dniach 02-03.10.2015r. odbył się XXXII Harcerski Rajd JesiennyGranicznym Szlakiem”. W piątek patrole na trasie Głubczyce – Gołuszowice – Równe – Mokre – Mokre Kolonia – Pietrowice rozwiązywały zadania z zakresu wiedzy harcerskiej i zdobywały wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Punkty kontrolne obstawione były przez harcerzy z Drużyny Harcerskiej „TROPICIELE” oraz przez służby mundurowe: 10 Opolską Brygadę Logistyczną w Opolu, Śląsko – Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach i Ochotniczą Straż Pożarną. Po obiedzie, zakwaterowaniu zuchy i harcerze śpiewali piosenki i bawili się na terenie Zespołu Szkół w Pietrowicach. W sobotę wyruszono na drugą, krótszą już trasę z Pietrowic do Parku Bp. Antoniego Adamiuka, gdzie harcerze złożyli polne kwiaty. Odbyła się Msza Polowa, której przewodniczył Proboszcz Parafii Równe ks. Krzysztof Cieślak. Następnie wyruszono w drogę powrotną do Szkoły w Pietrowicach na obiad. Po chwili odpoczynku rozpoczął się apel podsumowujący cały rajd, na który przybyli zaproszeni goście.