Category: aktualności

Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej in. Jana Pawła II w Pietrowicach przez internet.

Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pietrowicach przez internet.
Druk zgłoszenia do pobrania na naszej stronie w zakładce „Rekrutacja” .
UWAGA!
Zgłoszenie dotyczy tylko dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Wypełnione druki zgłoszenia można wysłać na adres szkoły tj. sekretariat@zspietrowice.pl

Dziś (02.04) mija 15 lat od odejścia papieża Jana Pawła II

Dziś (02.04) mija 15 lat od odejścia papieża Jana Pawła II. Co roku tego dnia cały świat jednoczy się we wspólnej modlitwie w jego intencji. – OJCZE ŚWIĘTY PAMIĘTAMY.

Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice,
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju, zajęcia do dnia 10 kwietnia 2020 r. będą odbywały się tylko i wyłącznie na odległość. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, a także ocenianie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Dzięki nim nauczyciele będą mieli możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Postaramy się zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, uwzględniając ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Wiemy, jak ważna jest dbałość o pozytywną atmosferę oraz właściwe podejście dziecka do nauki, dlatego chcemy, aby dzieci nie zniechęciły się do nabywania wiedzy przez nadmiar pracy. W związku z tym postaramy się podchodzić do uczniów z ogromną wyrozumiałością, dotyczy to również oceniania.
Na razie pracujemy dalej na wybranych przez nauczycieli narzędziach zgodnie z obowiązującym do tej pory planem lekcji. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela,
W przypadku oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III nauczyciel będzie informował rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
Drodzy Rodzice, organizując uczniom kształcenie na odległość, musimy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez nich z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu. Musimy również mieć na względzie wiek i etap rozwoju uczniów oraz ich sytuację rodzinną. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu z Państwa również pracuje zdalnie, przez co niejednokrotnie dostęp dziecka do urządzeń elektronicznych w określonym czasie może być utrudniony, nie chcemy wyznaczać dzieciom konkretnych godzin pracy.
Drodzy Państwo, sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować Państwu za pomoc i wsparcie dzieci w tej trudnej sytuacji. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby edukacja naszych uczniów przebiegała prawidłowo. Zapraszamy do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami oraz specjalistami przez dziennik elektroniczny. Ponadto ustaliliśmy termin konsultacji telefonicznych tj. w każdą środę w godz. 15:00 – 15:30. Prosimy również o śledzenie strony internetowej naszej szkoły, na której na bieżąco będziemy umieszczać ważne informacje.
Ponadto pedagodzy szkolni są do waszej dyspozycji. Służą poradą związaną z tym, w jaki sposób pomóc dziecku w tej niecodziennej sytuacji. Zachęcamy do skorzystania tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 11:30 – 12:30 tel. 533 305 662 oraz we wtorek i czwartek godz. 8:00 – 12:30 tel. 798 900 519.
Z poważaniem
Dyrekcja Zespołu Szkół w Pietrowicach

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice
nie musząc wychodzić z domu każdy może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Pietrowicach drogą elektroniczną na adres sekretariat@zspietrowice.pl

Wniosek można pobrać na stronie

Zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne…

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dniem 12 marca br. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne w szkołach w całym kraju. Od jutra wszystkie placówki wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pietrowicach będzie funkcjonowała w następujący sposób:

– 12 i 13 marca br. szkoła i przedszkola zapewnia tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice jeszcze nie zdążyli zorganizować indywidualnie opieki.
Przyprowadzone dzieci muszą być bezwzględnie zdrowe. Zawieszamy już od 12 marca wydawanie posiłków.

– Od 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nie ma zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i świetlicowych. Uczniowie pozostają w domu do 25 marca.
W najbliższych dniach opracowane zostaną przez nauczycieli działania umożliwiające uczniom naukę w domu.

TURNIEJ ODWOŁANY

Szanowni Państwo. Mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.
TURNIEJ ODWOŁANY

Rekolekcje 2020

W dniach od 4 do 6 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rekolekcjach szkolnych prowadzonych przez Ojca Urbana z Zakonu Franciszkanów w Głubczycach. Nauki Ojca pozwolą przygotować się do Świąt Wielkanocnych. Dzięki nim każdy miał okazję, aby zastanowić się nad swoją wiarą, postępowaniem i zrozumieć, jakie drogi i działania człowieka prowadzą do Boga.

Dzień Kobiet w Przedszkolu w Zopowych

Dzień Kobiet

W piątek świętowaliśmy w naszym przedszkolu Dzień Kobiet. W ramach zabawy w Spa dzieci poznały zalety stosowania naturalnych kosmetyków w codziennej pielęgnacji ciała i składniki z jakich można je przygotowywać w domu. Były to też zajęcia sensoryczne mające za zadanie dostarczać różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów dzieci i poszerzać świat ich doznań. Najważniejsze jest to, że zaproponowane aktywności przyniosły wiele radości naszym milusińskim.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzono uroczyście w naszej szkole 2 marca. Wzruszającym apelem uczniowie uczcili pamięć Żołnierzy Niezłomnych. Z przejęciem recytowali wybrane na tę okazję utwory oraz przybliżyli sylwetki bohaterów powojennej konspiracji m.in. ,, Inki”- Danuty Siedzikówny, rotmistrza Witolda Pileckiego ps. ,, Witold”, sierżanta Józefa Franczaka ps. ,, Lalek ”oraz wielu innych Niezłomnych, którzy tworzyli polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Uroczyste obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pozwoliły docenić i upamiętnić odwagę i poświęcenie naszych przodków. Wierzymy, że kolejne pokolenia rodaków będą brały przykład z naszych bohaterów i będą potrafiły ,, … zachować się jak trzeba”.