Bartosz Dzieża

Author's posts

Dwujęzyczna Opolszczyzna 2020

https://opolskie.dwujezycznedzieci.pl/?fbclid=IwAR1Uptx44wN2Dd6xwpzbxTDEdAbXBEnoxKpXhErlVwTr34HeOFZLRzn2weM

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Dzisiaj jest 23 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Rodzice i rodzeństwo przedszkolaków z przedszkoli w Pietrowicach i Zopowych, przyłączyli się o godzinie 12:00 do Narodowego Czytania Legend i Baśni Polskich, realizując tym samym 17 zadanie z programu Piękna Nasza Polska Cała. Dziękuję Wam za udział w tak pięknej inicjatywie!

Dzień ziemi

Drogi Rodzicu

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych…

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzą
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkół w Pietrowicach

Wiosna widziana w obiektywie

Anna H

Tak pracują w domu nasze przedszkolaki!

Tak pracują w domu nasze przedszkolaki!
Oto zdjęcia naszych przedszkolaków, które pomimo obecnej sytuacji, chętnie pracują w domu i chwalą się efektami swojej pracy.
Dziękujemy drodzy Rodzice za dwa tygodnie pełne wspólnych zabaw.
Mamy świadomość wysiłku, jaki wkładacie w ten proces w obecnej sytuacji i już teraz pragniemy Wam podziękować za motywowanie dzieci do działania i wszelką pomoc.

Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej in. Jana Pawła II w Pietrowicach przez internet.

Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pietrowicach przez internet.
Druk zgłoszenia do pobrania na naszej stronie w zakładce „Rekrutacja” .
UWAGA!
Zgłoszenie dotyczy tylko dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Wypełnione druki zgłoszenia można wysłać na adres szkoły tj. sekretariat@zspietrowice.pl

Dziś (02.04) mija 15 lat od odejścia papieża Jana Pawła II

Dziś (02.04) mija 15 lat od odejścia papieża Jana Pawła II. Co roku tego dnia cały świat jednoczy się we wspólnej modlitwie w jego intencji. – OJCZE ŚWIĘTY PAMIĘTAMY.

Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice,
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju, zajęcia do dnia 10 kwietnia 2020 r. będą odbywały się tylko i wyłącznie na odległość. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, a także ocenianie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Dzięki nim nauczyciele będą mieli możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Postaramy się zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, uwzględniając ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Wiemy, jak ważna jest dbałość o pozytywną atmosferę oraz właściwe podejście dziecka do nauki, dlatego chcemy, aby dzieci nie zniechęciły się do nabywania wiedzy przez nadmiar pracy. W związku z tym postaramy się podchodzić do uczniów z ogromną wyrozumiałością, dotyczy to również oceniania.
Na razie pracujemy dalej na wybranych przez nauczycieli narzędziach zgodnie z obowiązującym do tej pory planem lekcji. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela,
W przypadku oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III nauczyciel będzie informował rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
Drodzy Rodzice, organizując uczniom kształcenie na odległość, musimy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez nich z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu. Musimy również mieć na względzie wiek i etap rozwoju uczniów oraz ich sytuację rodzinną. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu z Państwa również pracuje zdalnie, przez co niejednokrotnie dostęp dziecka do urządzeń elektronicznych w określonym czasie może być utrudniony, nie chcemy wyznaczać dzieciom konkretnych godzin pracy.
Drodzy Państwo, sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować Państwu za pomoc i wsparcie dzieci w tej trudnej sytuacji. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby edukacja naszych uczniów przebiegała prawidłowo. Zapraszamy do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami oraz specjalistami przez dziennik elektroniczny. Ponadto ustaliliśmy termin konsultacji telefonicznych tj. w każdą środę w godz. 15:00 – 15:30. Prosimy również o śledzenie strony internetowej naszej szkoły, na której na bieżąco będziemy umieszczać ważne informacje.
Ponadto pedagodzy szkolni są do waszej dyspozycji. Służą poradą związaną z tym, w jaki sposób pomóc dziecku w tej niecodziennej sytuacji. Zachęcamy do skorzystania tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 11:30 – 12:30 tel. 533 305 662 oraz we wtorek i czwartek godz. 8:00 – 12:30 tel. 798 900 519.
Z poważaniem
Dyrekcja Zespołu Szkół w Pietrowicach