Bartosz Dzieża

Author's posts

Wrz 19

Szkoła Przyjazna Turystyce

„Szkoła Przyjazna Turystyce”
11 września 2018 r. na Górze św. Anny odbyło się podsumowanie roku turystyki szkolnej województwa opolskiego, który miał na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki poprzez różne formy aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży, aktywne spędzenie czasu wolnego oraz poznawanie regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii. Zakończeniem programu było uzyskanie przez placówki oświatowe Certyfikatu.
Certyfikat „Szkoła Przyjazna Turystyce” został przyznany trzem szkołom w województwie opolskim, w tym Zespołowi Szkół w Pietrowicach Uroczystego wręczenia dokonał Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek.
Dokument ten potwierdza szczególne działania szkoły na rzecz turystyki uczniów na terenie województwa opolskiego. Certyfikat potwierdza również wysoki stopień jakości i innowacyjności podejmowanych przez szkołę inicjatyw w zakresie aktywność na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i różnych form turystyki.
Zespół Szkół w Pietrowicach reprezentowała dyrekcja Mariola Bedryj oraz Bogdan Kulik

Wrz 12

Plecaki i przybory szkolne pierwszoklasistów

Tradycyjnie i w tym roku zostały poświęcone plecaki i przybory szkolne pierwszoklasistów. Życzymy samych sukcesów.

Wrz 12

Moja Europa

W piątek 7 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbył się wernisaż wystawy konkursu plastycznego Moja Europa. Na wystawie zostały pokazane prace plastyczne naszych uczniów. Gratulujemy.

Wrz 10

Zagłosuj na Park Miejski w Głubczycach

Udostępniono z :

https://glubczyce.pl/2515/zaglosuj-na-park-miejski-w-glubczycach.html

Zagłosuj na projekt Parku Miejskiego w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego

Z pewnością nie uszła Państwa uwadze rewitalizacja Parku Miejskiego w Głubczycach. Mamy piękne asfaltowe alejki, toalety, całkowicie nowy plac zabaw, dwie siłownie i jeden plac do streetworkout’u. Wieczorową porą możemy podziwiać oświetlenie wraz z iluminacjami małej architektury rzeźb oraz fontann. Zagospodarowano Staw Łabędzi, mamy alejkę do „Świątyni dumania”.

Zakwalifikowaliśmy się także do wojewódzkiego konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego! Dlatego chcemy prosić Państwa o oddanie głosu na nasze miasto, na nasz park!

Jak głosować

Głosować można do 12 września. Wejdź na poniższą stronę internetową i zagłosuj na Park Miejski w Głubczycach wpisując swój e-mail, imię oraz nr telefonu.

Zostaniesz poproszony o głos na

 1. obiekt użyteczności publicznej

 2. przestrzeń publiczną (do tej kategorii zakwalifikowany został Park Miejski)

 3. przestrzeń publiczną 10-lecia

Jeśli chcesz mieć potwierdzenie oddania głosu, nie zapomnij zaznaczyć tej opcji (suwak). Oddanie głosu jest liczone dopiero po wypełnieniu całości ankiety (punkty 1-3).

GŁOSOWANIE

http://www.przestrzen.opolskie.pl/glosuj/

Kategorie konkursowe:

 • przestrzeń publiczna (miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne);

 • obiekt użyteczności publicznej (obiekty służące zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców, w tym np. przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji).

Konkurs Internautów:

Dla realizacji celu edukacyjnego, przewidziano przeprowadzenie w ramach konkursu głosowanie internautów na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2018” oraz na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego Dziesięciolecia”. Konkurs internautów umożliwi mieszkańcom regionu wyrażenie własnej opinii poprzez zagłosowanie na realizacje dopuszczone do udziału w konkursie.

Lista realizacji zakwalifikowanych do głosowania internautów na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego Dziesięciolecia” obejmuje 17 dotychczas nagrodzonych realizacji (lista w załączeniu).

Forma nagród:

 • nagrody i wyróżnienia mają charakter honorowy;

 • laureat Nagrody Marszałka Województwa, oprócz tytułu Najlepszej przestrzeni publicznej województwa opolskiego i dyplomu, otrzyma tablicę do umieszczenia w miejscu uhonorowanej realizacji;

 • wyróżnieni otrzymają pamiątkowe elementy plastyczne oraz dyplomy.

Spośród głosujących w Konkursie Internautów zostaną wybrane trzy osoby, które otrzymają okolicznościowe upominki.

Harmonogram konkursu:

 • zgłoszenia do konkursu:

  1. od dnia dzisiejszego do 31 lipca 2018 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: NPPWO@opolskie.pl bądź na nośniku cyfrowym, drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej pod adresem:

  2. Departament Polityki Regionalnej i PrzestrzennejUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, 45-867 Opole, z dopiskiem „KONKURS NPPWO 2018”

 • ocena formalna zgłoszeń pod względem poprawności wypełnionego formularza zgłoszenia realizacji oraz kompletności wymaganych załączników do 31 sierpnia 2018 r.

 • ocena merytoryczna zgłoszeń (praca komisji konkursowej) – wrzesień 2018 r.

 • głosowanie internautów – wrzesień 2018 r.

 • rozstrzygnięcie konkursu: 26 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14/Ostrówek, podczas uroczystości rozdania nagród.

Szczegółowe informacje:

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO.

Osobą do kontaktu jest Pani Małgorzata Błaszczyk-Leśniak, tel. 77 4482135, e-mail: m.blaszczyk@opolskie.pl, Pani Elżbieta Pawlik, tel. 77 4482135, e-mail: e.pawlik@opolskie.pl lub Pani Katarzyna Lichota, tel. 77 4482136, e-mail: k.lichota@opolskie.pl

Regulamin

http://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2018/06/REGULAMIN-KONKURSU-NPPWO-2018.pdf

 

Wrz 04

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Sie 30

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Cze 27

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

13.06. czworo małych delegatów z Przedszkola w Pietrowicach wybrało się do 19, gdzie uczestniczyły w warsztatach pszczelarskich prowadzonym przez pszczelarza. Zajęcia te miały na celu zapoznanie dzieci z życiem pszczół i ich ogromną rolą jaką pełnią w środowisku naturalnym. Podczas warsztatów przedszkolaki poznały pracę pszczelarza, dowiedziały się jak wybiera się miód z ula i do czego służą takie tajemnicze sprzęty jak podkurzacz czy podkarmiaczka. Zaglądały do wnętrza tradycyjnego ula, obserwowały żywe owady (robotnice, trutnie, królową, larwy). Dowiedziały się jak wygląda podział ról i organizacja życia w pszczelej rodzinie. Poznały zasady bezpiecznego kontaktu z owadami oraz nauczyły się odróżniać pszczołę od osy ( zarówno pod względem wyglądu jak i zwyczajów). Na koniec wszystkie dzieci miały okazję spróbować akacjowego miodu.

Cze 25

Pożegnanie III G

W przeddzień zakończenia roku szkolnego, odbyło się uroczyste pożegnanie trzecioklasistów. Nie obyło się od podziękowań, wzruszeń, uśmiechów i wspomnień. Łatwo powiedzieć „Witaj” komuś nieznanemu. Trudno powiedzieć „Żegnaj” komuś bliskiemu. Odpływacie na inne morza i oceany, ale pamiętajcie, że port w Naszej Szkole jest zawsze dla Was otwarty. Pomyślnych wiatrów.

Cze 24

Przedszkolaki z Przedszkola w Zopowych

Już koniec roku, minął czas,
Z radością wakacje czekają was
Choć w przedszkolu było wam wesoło,
Dzisiaj je żegnacie, by witać góry, lasy wokoło
Musicie nowych nazbierać sił
By każdy z Was zadowolony był
By z nowym rokiem po odpoczynku wesołym
Powitać progi waszej szkoły !
Przedszkolaki z Przedszkola w Zopowych

Cze 23

Pożegnania starszaków

Chociaż słońce jasno świeci,
Trochę smutne są dziś dzieci.
Bo koniec roku, przedszkola mija czas,
Teraz wakacje czekają nas.
22 czerwca 2018r. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość zakończenia roku przedszkolnego oraz pożegnania starszaków. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć, podróży po porach roku i żywiołach szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji.
Pamiętajcie o nas, o swoim przedszkolu